Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego nauczyciele i uczniowie przygotowują się na kolejny rok nauki. Dlatego też wybierane i poszukiwane są książki. Część rodziców i uczniów chcę jak najszybciej uporać się z tematem podręczników tak, aby w czasie wakacji sprawa ta nie zakłócała im spokoju. Uczniowie ostatnich klas podstawówki są już wprawieni w podręcznikowym temacie, dlatego też podręczniki do klasy 7 i 8 pierwsze znikają z półek w księgarniach.

Wiele przedmiotów wiele podręczników

Ostatni klasy szkoły podstawowej więżą się z wielością przedmiotów. Dzieci w tych klasach oprócz standardowych przedmiotów jak polski czy matematyka, uczą się również m.in.:

– biologii

– chemii

– geografii

– fizyki

– historii

– informatyki

– muzyki

– plastyki

mają również zajęcia z:

– zakresu doradztwa zawodowego

– wychowawcą.

Każdy z tych przedmiotów wiąże się z zakupieniem konkretnego podręcznika.

Przykładowe podręczniki

Jedną z ciekawych propozycji podręcznika jest podręcznik do historii wydawnictwa Nowa Era o tytule: „Wczoraj i dziś”, którego autorami są Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow. Zestaw dla ucznia związany z tym podręcznikiem składa się z: książki, zeszytu ćwiczeń i atlasu historycznego. Prezentuje on w porządku chronologicznym treści związane z programem 7 klasy szkoły podstawowej. Informacje w nim zawarte są łatwe do przyswojenia przez uczniów, dzięki przystępnie podanej treści i nowoczesnej szacie graficznej. Znajduje się w nim również nawiązanie do wcześniejszych podręczników. Pozwala to przypomnieć uczniom treści z poprzedniego czasu nauki i nawiązuje do historii Polski i historii powszechnej z lat 1764 – 1815. Z kolej w zeszycie ćwiczeń znaleźć można ćwiczenia, które umożliwiają praktykowanie umiejętności historycznych, takich jak praca z mapą, tekstem czy ilustracjami. W zeszycie tym znajdziemy liczne materiały źródłowe, do których dołączone są konkretne polecenia dla ucznia. Autorom podręczników bardzo zależny na wzbudzeniu zainteresowania u czytelników. Dlatego też wprowadza takie elementy jak „Tajemnice sprzed wieków”, „Ciekawostki” oraz „Warto wiedzieć”. Mają one za zadanie przyciągnąć uwagę ucznia.

Gorący czas szukania

Czas końca roku i czas wakacyjny sprzyjają „podręcznikowej gorączce”. Dlatego ważne jest, aby przed ostatnim dzwonkiem szkole dostać listę książek, które będą potrzebne w szkole wraz z pierwszym września. Pomoże to w zaplanowaniu zakupów. Dzięki tekiem zaplanowaniu można uniknąć wielu stresów. Jeśli nie chcemy mierzyć się z tak dużym wydatkiem na jeden raz, możemy rozłożyć nasze zakupy. Jednocześnie książki zakupione wcześniej mogą spokojnie czekać na kolejny rok nauki a tuż przed rozpoczęciem roku omijają nas nerwy, że czegoś nie zdążyliśmy znaleźć.